Επισκευές ​Μητρικής​

Η ομάδα των κορυφαίων τεχνικών για μητρικές πλακέττες στην Ελλάδα.

Η μητρική πλακέτα μίας συσκευής είναι το βασικότερο μέρος της. ​Όλα τα components μίας συσκευής μπορούν να αφαιρεθούν και είτε να επισκευαστούν είτε να αντικατασταθούν.

Η μητρική όχι!​​

Συχνά όμως, προκύπτουν βλάβες πάνω στη μητρική οι οποίες μπορούν να επισκευαστιούν. ​Για τέτοιου είδους επισκευές απαιτείται εξαιρετικά υψηλή τεχνογνωσία, εξοπλισμός ακριβείας και οι καλύτεροι τεχνικοί.

Η ομάδα THEFIXERS είναι αυτό ακριβώς : η Κορυφαία ομάδα επισκευαστών που μπορεί να εγγυηθεί την καλύτερη αντιμετώπιση μίας βλάβης σε μητρική πλακέτα. ​

We are THE FIXERS® Εδώ, Όλα Φτιάχνονται! εύκολα, εγγυημένα, οικονομικά