Ξεκλείδωμα δικτύου

Για πάνω από 50 τηλεπικοινωνιακούς παρόχους σε όλο τον κόσμο

Πότε μία συσκευή είναι κλειδωμένη και μπορεί να ξεκλειδωθεί.
​Οταν έχει αγοραστεί στο εξωτερικό με οικονομικό πρόγραμμα σε πάροχο κινητής τηλεφωνίας, που επιτρέπει τη χρήση της συσκευής μόνο με τη SIM του συγκεκριμένου παρόχου.

Τι κάνουν οι THEFIXERS​
Ξεκλειδώνουμε τη συσκευή σε επικοινωνία με τον πάροχο ώστε να μπορείτε να τη χρησιμοπιήσετε στην Ελλάδα με τον πάροχο της επιλογής σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Οταν μία συσκευή έχει κλειδωθεί λόγω απώλειας του username ή password του λειτουργικού (πχ Apple ID), ξεκλειδώνει μόνο από τον κατασκευαστή και πάντα με την απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς της. Σε καμία περίπτωση μην εμπιστεύεστε οποιονδήποτε άλλο σας υπόσχεται κάτι διαφορετικό. Είναι παράνομο και διώκεται ποινικά.

Ξεκλείδωμα iPhone
​Πραγματοποιούμε μόνιμο ξεκλείδωμα συσκευής χωρίς jailbreak βάσει κωδικού ΙΜΕΙ για όλα τα μοντέλα και τις εκδόσεις λογισμικού iPhone ακόμα κι αν δεν γνωρίζετε σε ποιον πάροχο είναι κλειδωμένο η συσκευή. ​Το κόστος κυμαίνεται από 30 ευρώ έως 145 ευρώ ανάλογα με το δίκτυο ή τον πάροχο.

Ξεκλείδωμα Samsung
​Πραγματοποιούμε μόνιμο ξεκλείδωμα συσκευής ακόμα κι αν δεν γνωρίζετε σε ποιον πάροχο είναι κλειδωμένο η συσκευή. Το κόστος κυμαίνεται από 30 ευρώ έως 90 ευρώ ανάλογα με το δίκτυο ή τον πάροχο. ​

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας εδώ, αναγράφοντας στα σχόλια το ΙΜΕΙ της συσκευής σας.

We are THE FIXERS® Εδώ, Όλα Φτιάχνονται! εύκολα, εγγυημένα, οικονομικά