Όροι χρήσης

Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας είναι ιδιοκτησία της THEFIXERS και προστατεύεται από το νόμο για κατοχύρωση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, η καταχώρηση σε άλλο δίκτυο και γενικά η χρήση για οποιονδήποτε άλλο λόγο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της THEFIXERS.

Προσωπικά Δεδομένα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στο πλαίσιο της λειτουργίας της παρούσας ιστοσελίδας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς επικοινωνίας και διεκπεραίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Διαφυλάσσεται το απόρρητο του περιεχομένου τους, και δεν διαβιβάζονται και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται στην παρούσα ιστοσελίδα υπόκειται στον Ν. 2472/97 «για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» όπως ισχύει και στον Ν. 2774/99 «για την προστασία προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα». Ο χρήστης/επισκέπτης έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τους προαναφερόμενους νόμους, όπως τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής. Δεν φέρουμε ευθύνη για τους όρους συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που ισχύουν σε άλλους δικτυακούς τόπους, στους οποίους ο δικός μας δικτυακός τόπος παραπέμπει υπό μορφή συνδέσμων.

Αυτός ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία στατιστικών “Google Analytics”. Η υπηρεσία “Google Analytics” συλλέγει πληροφορίες ανώνυμα τις οποίες χρησιμοποιεί για να προβάλει στον ιδιοκτήτη του δικτυακού τόπου αναφορές σχετικά με τη λειτουργία και την επισκεψιμότητά του, χωρίς όμως να αποκαλύπτει στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα των επισκεπτών. Η υπηρεσία “Google Analytics” χρησιμοποιεί “cookies” για να ανιχνεύει τις αλληλεπιδράσεις των επισκεπτών με την ιστοσελίδα μας και μας επιτρέπει να βλέπουμε στατιστικά για το πως οι χρήστες τη βρίσκουν και τη χρησιμοποιούν.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι δυνατές προσπάθειες για έγκυρη και πλήρως ενημερωμένη πληροφόρηση αυτής της ιστοσελίδας. Παρ’ όλα αυτά, τα κείμενα και οι εικόνες που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, μπορεί να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη και για το λόγο αυτό παρέχονται «ως έχουν» και σε καμιά περίπτωση δε δεσμεύουν την THEFIXERS.

Σε καμία περίπτωση η THEFIXERS δεν ευθύνεται για καμία ειδική, έμμεση, ή πιθανή βλάβη, ή βλάβη που μπορεί να προκύψει από απώλεια δεδομένων ή κέρδους, είτε σε περίπτωση συμβολαίου, από αμέλεια ή άλλη υπαίτια πράξη, που προκύπτει από αυτή ή σε σχέση με τη χρήση ή την εκτέλεση του λογισμικού, των κειμένων, της παροχής ή την αποτυχία παροχής υπηρεσιών, ή πληροφοριών διαθέσιμων από αυτή την ιστοσελίδα.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι (links)

Η εταιρία THEFIXERS δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» (links), ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη ή χρήση των συνδεδεμένων δικτυακών τόπων ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στους υπεύθυνους των αντίστοιχων δικτυακών τόπων.

Χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.

ΤΗΕFIXERS TRANSPARENT LABORATORIES

Mόνο στους THEFIXERS μπορείτε να έχετε απόλυτο έλεγχο του που βρίσκεται η συσκευή σας καθώς τα εργαστήριά μας είναι διαφανή.

Τα καταστήματα μας είναι ειδικά διαμορφωμένα ώστε οι πελάτες μας να διατηρούν οπτική επαφή με τον χώρο επισκευής. Δεν υπάρχουν κλειστές πόρτες ή κρυφά δωμάτια. Μπορείτε να βλέπετε τη συσκευή σας καθ’ όλη τη διάρκεια της επισκευής της.​​​

We are THE FIXERS® Εδώ, Όλα Φτιάχνονται! εύκολα, εγγυημένα, οικονομικά